Pośrednictwo finansowe.

Pośrednictwo finansowe polega na świadczeniu usług związanych z zarządzaniem zasobami pieniężnymi oraz papierami wartościowymi. Zajmują się nim instytucje finansowe bez względu na ich strukturę i formę własności, do których należą między innymi banki, zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne, dom maklerski i fundusze inwestycji publicznych.

Pośrednik finansowy oferuje usługi związane z lokowaniem, zarządzaniem i redystrybucją środków finansowych w różnych sektorach rynku finansowego.

Instytucje pośrednictwa finansowego dzielą się na instytucje przenoszące i nie przenoszące własne ryzyka kredytowe na inwestorów oraz na pośredników, którzy nie ponoszą ryzyka kredytowego.

Do pierwszej grupy należą fundusze emerytalne, private equity oraz fundusze venture capital. Instytucjami nie przenoszącymi własnego ryzyka kredytowego na inwestorów są instytucje pożyczkowe, banki depozytowo-kredytowe oraz instytucje ubezpieczeniowe.

Pośrednikami nieponoszącymi ryzyka kredytowego są instytucje rynków finansowych takie jak giełdy, maklerzy i agencje ratingowe.

Działamy zarówno z klientem detalicznym jak i klientem firmowym. Co najważniejsze, współpracujemy ze sprawdzonymi Instytucjami Finansowymi.

Wiemy, jak cenny jest Twój czas.

Skontaktuj się z naszymi Ekspertami i zyskaj go więcej.

Skontaktuj się